Προτάσεις για τα παιδιά στο διαδίκτυο

Τα παιδιά ενθουσιάζονται όταν χρησιμοποιούν εφαρμογές στον υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Εξάλλου μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί βασικό στοιχείο στα αναλυτικά προγράμματα από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Είναι σημαντικό όμως η χρήση των Τ.Π.Ε. να διέπεται από κανόνες  και να συνδέεται με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην επιλογή. Είναι δική μας ευθύνη τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ορθή χρήση των μέσων και του κόσμου του διαδικτύου. Ενδεικτικά θα
(για να συνεχίσετε πατήστε παρακάτω)
θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • είναι σημαντικό ο υπολογιστής να βρίσκεται σε κοινή θέα και όχι στο δωμάτιο του παιδιού
 • τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να απασχολούνται 10′ έως 15′ και πάντα με την παρουσία ενός ενήλικα, ο οποίος θα κάθεται μαζί τους. Η εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. μοιάζει με το να μάθεις στο παιδί να περνάει το δρόμο ή να πηγαίνει για πρώτη φορά στη γειτονιά. Σίγουρα δε θα το αποκλείσεις να βγει κάποια στιγμή μόνο του στο δρόμο και σίγουρα από την αρχή θα πρέπει να είσαι δίπλα του και θα του κρατάς το χέρι, βοηθώντας όπου χρειάζεται.
 • οι γονείς θα πρέπει να αποτελούν για τα παιδιά τους πρότυπα στην ορθή, με μέτρο και ασφαλή χρήση των Τ.Π.Ε., το σωστό παράδειγμα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι ο καλύτερος δάσκαλος
 • η επιλογή των εφαρμογών (διαδικτυακών και μη) από τους γονείς θα πρέπει να γίνεται βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών (π.χ. να μην υπάρχει προσβλητικό, βίαιο, ρατσιστικό περιεχόμενο και διαφημίσεις, να είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με καλαίσθητα γραφικά,  το περιεχόμενο της εφαρμογής να είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού)
 • μια ασφαλής πρόταση είναι η επιλογή εφαρμογών που προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν σχεδιαστεί για την ηλικία των παιδιών. Έτσι, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου συνηθίζουν σε ποιοτικές εφαρμογές κατάλληλες για την ηλικία τους (μπορείτε να επιλέξετε εφαρμογές για το Νηπιαγωγείο, αλλά και κατά περίπτωση για την Α’ Δημοτικού).
 • θα πρέπει πρώτοι οι γονείς να ασχοληθούν με την εφαρμογή, να εξοικειωθούν και να αποφασίσουν αν είναι κατάλληλη για το παιδί τους, πριν από το ίδιο το παιδί
 • οι εφαρμογές στην προσχολική ηλικία θα πρέπει να έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
 • τέλος, πληροφορίες  σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και βίντεο, που μπορείτε να παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά, θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του safer Internet.

Σας προτείνουμε ενδεικτικά εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά και ελεύθερα λογισμικά/λογισμικά ανοικτού κώδικα που πληρούν τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια:

 1. Online Εκπαιδευτικό λογισμικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Μαθηματικά- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 3. Μουσικό χωριό ΕΜΜΕΛΕΙΑ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 4. Εκπαιδευτική σουίτα  εφαρμογών (ΕΛ/ΛΑΚ) GCompris για Windows και για Ubuntu (περιλαμβάνεται στο Edubuntu), με περισσότερες από 100 δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία
 5. Ελεύθερο λογισμικό ανάπτυξης και έκφρασης δημιουργικότητας (ζωγραφική) TuxPaint
 6. Ελεύθερο λογισμικό για την προσχολική ηλικία στο δικτυακό τόπο Tux for Kids
 7. Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό στη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας

Καλή και ασφαλή πλοήγηση!