2ο Ε.Κ. Α΄Αθήνας

 

   Το 2ο Ε.Κ. Α΄Αθήνας εξυπηρετεί τα εξής σχολεία : 

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     

1ο  ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

1ο  ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ.

  Τα εργαστήρια του 2ου  Ε.Κ. Α΄Αθήνας στεγάζονται στα παραπάνω τρία ΕΠΑΛ.

 τηλ επικοινωνίας και  φαξ: 210 -7629280 ,  το γραφείο στεγάζεται στο 

1ο  ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ.

 τηλ επικοινωνίας και  φαξ: 210 -7656905,  το γραφείο στεγάζεται στο 

 1ο  ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@2sek-a-ath.att.sch.gr

το παλιό site  του σχολείου:    http://2sek-a-ath.att.sch.gr/