Άρθρα κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία ανακοινώνει ότι οι ανακοινώσεις του καθώς και κάθε άλλο υλικό των δραστηριοτήτων του θα είναι στο εξής διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://mathematicsliterature.github.io/

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Ιστορία της Ισπανίας και Αραβική Τέχνη

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Ιταλική Αναγέννηση Σύζευξη: Επιστήμης & Τέχνης

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Μαρίνα Τσέκου Αισθητική Εμπειρία και Συμμετρίες

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Αθηνά-Γεωργία Κουμελά (Γ3) M.C. Escher Η Συμμετρία στην Τέχνη

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Διάλεξη του κ. Αλ. Κατέρη, για τα “Τρία πρώτα λεπτά…” Παρασκευή 21.11.2014

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Διάλεξη κ. Αλ. Καραφωτιά “Δυτική Ευρώπη 1918-1945”. Παρασκευή 14.11.2014

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014: Συνάντηση συγκρότησης ομάδων εργασιών -παρουσιάσεων

Κατηγορίες: 2013-2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: , | Γράψτε σχόλιο

Διάλεξη 17 Οκτωβρίου 2014: Παρουσίαση του βιβλίου “Ο μέτοικος και η συμμετρία”, Αναστασία Κασαπίδη

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

1η Ενημερωτική Συνάντηση, Παρασκευή 10η Οκτωβρίου 2014

Κατηγορίες: 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο