Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία ανακοινώνει ότι οι ανακοινώσεις του καθώς και κάθε άλλο υλικό των δραστηριοτήτων του θα είναι στο εξής διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://mathematicsliterature.github.io/

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Ιστορία της Ισπανίας και Αραβική Τέχνη

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Ιταλική Αναγέννηση Σύζευξη: Επιστήμης & Τέχνης

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Μαρίνα Τσέκου Αισθητική Εμπειρία και Συμμετρίες

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Αθηνά-Γεωργία Κουμελά (Γ3) M.C. Escher Η Συμμετρία στην Τέχνη

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Διάλεξη του κ. Αλ. Κατέρη, για τα «Τρία πρώτα λεπτά…» Παρασκευή 21.11.2014

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Διάλεξη κ. Αλ. Καραφωτιά «Δυτική Ευρώπη 1918-1945». Παρασκευή 14.11.2014

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014: Συνάντηση συγκρότησης ομάδων εργασιών -παρουσιάσεων

Δημοσιεύθηκε στη 2013-2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Διάλεξη 17 Οκτωβρίου 2014: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο μέτοικος και η συμμετρία», Αναστασία Κασαπίδη

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

1η Ενημερωτική Συνάντηση, Παρασκευή 10η Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύθηκε στη 2014-2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε