“Οι χρωστικές και η σημασία τους στη μικροσκοπία”

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στην 4η  συνάντηση του ομίλου μας,  η καθηγήτρια Αναστασία Μυλωνά παρουσίασε το θέμα “Χρωστικές και η σημασία τους στη μικροσκοπία”.