Υπερθέρμανση του πλανήτη-Μια παρουσίαση της κ. Μυλωνά

Στις 28 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ομίλου «Βιολογία και Ιατρική», πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση από την κ. Μυλωνά σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Διάφορα ερωτήματα διατυπώθηκαν γι’ αυτό το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα, αν επηρεάζεται αποκλειστικά από τα «αέρια θερμοκηπίου», καθώς και ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει. Αναφέρθηκαν ως δύο κυριότερες, η αύξηση της στάθμης των θαλασσών εξαιτίας της τήξης των πάγων και η ερημοποίηση. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια που προκαλούν την κλιματική μεταβολή και ότι το φαινόμενο της τρύπας του όζοντος δεν πρέπει να συγχέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Περιβολάκη Θάλεια. Α5