Νομοθεσία για την εξΑ εκπαίδευση

  • Εγκύκλιος 167603/ΓΔ4/9-12-2020, “Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021“, μαζί με το “Παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex”
  • Υ.Α.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28-12-2020,Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020″ 
  • Εγκύκλιος 159514/ΓΔ4/20-11-2020, «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)»
  • Εγκύκλιος 158994/Δ1/20-11-2020, «Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης»
  • Υ.Α. 155689/ΓΔ4/14-11-2020, Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882)
  • Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020, Λειτουργία των εκπ/κών μονάδων Α/βθμιας & Β/βθμιας Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης, εργαστηριακών κέντρων & σχολικών εργαστηρίων, Σ.Δ.Ε., Ι.Ε.Κ. Μεταλυκειακού έτους – τάξης, Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπ/σης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπ/σης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων & Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχ. έτους 2020 – 2021 & μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους”. Άρθρα: 8, 9, 17, 18
  • Εγκύκλιος 144600/ΓΔ4/22-10-2020, Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-21″
  • Εγκύκλιος 144557/ΓΔ4/22-10-2020, Οδηγίες προς Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21″
  • Εγκύκλιος 121802/ΓΔ4/15-9-2020, Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21″
  • Νόμος 131451/ΓΔ4/30-9-2020, Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882)