Μιχαλοπούλου Ελένη ΣΕΕ ΠΕ01 Θεολόγων

Η κα Μιχαλοπούλου Ελένη, ανέλαβε καθήκοντα ΣΕΕ ΠΕ01 στο 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, με επιστημονική ευθύνη και στο 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου από 9/12/2020

  • Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 – Θεολόγοι, που διδάσκουν στα Γυμνάσια και Λύκεια του Ν. Δωδεκανήσου, σε επιμορφωτική συνάντηση,  την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, στις 12.30-14.00. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
  • Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 – Θεολόγοι, που διδάσκουν στα Γυμνάσια και Λύκεια των Κυκλάδων, σε επιμορφωτική συνάντηση,  την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, στις 12.30-14.00. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
  • Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 – Θεολόγοι, που διδάσκουν στα Γυμνάσια και Λύκεια των Κυκλάδων, σε επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Αναδεικνύοντας την πολυτροπικότητα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης», την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, στις 12.00-13.30. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
  • Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 – Θεολόγοι, που διδάσκουν στα Γυμνάσια και Λύκεια της νήσου Ρόδου, σε επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Αναδεικνύοντας την πολυτροπικότητα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης», την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, στις 12.00-13.30. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

  • Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 – Θεολόγοι, που διδάσκουν στα Γυμνάσια και Λύκεια της ΔΔΕ Δωδ/σου εκτός νήσου Ρόδου, προσκαλούνται σε επιμορφωτική συνάντηση,  με θέμα: «Αναδεικνύοντας την πολυτροπικότητα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης», την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 12.00-13.30. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ