Καλαούζη Κωνσταντίνα ΣΕΕ ΠΕ02 Φιλολόγων

 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα ΓΕΛ Ν. Δωδεκανήσου (ημερήσια και εσπερινά) και έχουν αναλάβει τη διδασκαλία Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α΄ και Β΄ ΓΕΛ, σε διαδικτυακή συνάντηση,  με θέμα: «Αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία» στην Α΄και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου». Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 για τους εκπαιδευτικούς νήσου Ρόδου και για τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 για τους εκπαιδευτικούς εκτός νήσου Ρόδου, μέσω της πλατφόρμας WEBEX meetings, ώρες 12.30 – 14.00. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Ενημερώνουμε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη δράση «Δημιουργώντας μικρές ιστορίες: Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας», που συνδιοργανώθηκε από τη ΣΕΕ ΠΕ02 Φιλολόγων, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανήσου και τη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, ότι η τυφλή κρίση των υποβληθέντων γραπτών έχει ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά όλους τους μαθητές/τριες για τα εξαιρετικά κείμενα που υπέβαλαν, αλλά, κυρίως, για την αγάπη που επέδειξαν για τον λογοτεχνικό λόγο και τη φιλαναγνωσία μέσα σε μία δύσκολη για όλους περίοδο.
  Για την ολοκλήρωση της δράσης οργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται για τις 8 Ιουνίου, ώρες 11.00 – 12.30 μέσω WEBEX. Με τη συμβολή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, που είναι ο χορηγός της δράσης, οι καλύτερες συμμετοχές θα βραβευτούν με πολύ αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία και λεξικά. Επίσης, θα αποσταλούν βεβαιώσεις/έπαινοι συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα Γυμνάσια Ν. Δωδεκανήσου (ημερήσια και εσπερινά) σε διαδικτυακή συνάντηση, που έχει συνδιοργανωθεί από τη ΣΕΕ Φιλολόγων του 2 ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου και τη ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών στη γενική τάξη: Καλές πρακτικές». Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φιλολόγους γενικής παιδείας και αφορά στη συνοπτική εξήγηση των βασικών μαθησιακών δυσκολιών ανά κατηγορία, στην παρουσίαση δειγματικών ασκήσεων διαφοροποίησης, με αφορμή διδακτικά αντικείμενα φιλολογικών μαθημάτων, και την παρουσίαση καλών πρακτικών από φιλολόγους γενικής και ειδικής αγωγής του 2 ου Γυμνασίου Λέρου. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης στήριξης.  Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί στις 20 Απριλίου 2021 μέσω της πλατφόρμας WEBEX meetings, ώρες 12.00 – 14.00. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα ΓΕΛ Ν. Δωδεκανήσου (ημερήσια και εσπερινά) σε διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: «Γλώσσα – Λογοτεχνία Γ΄ ΓΕΛ Διατύπωση ερωτημάτων και απαντήσεις στα ερωτήματα του κριτηρίου αξιολόγησης». Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί στις 9 Απριλίου 2021 μέσω της πλατφόρμας WEBEX meetings, ώρες 12.00 – 14.00. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ Ν. Δωδεκανήσου σε διαδικτυακή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί στις 12 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας WEBEX meetings, ώρες 12.00 – 14.00, με θέμα: «Νέα Ελληνικά: Διδασκαλία και Αξιολόγηση με παραδείγματα». Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης των Νέων Ελληνικών (Γλώσσα – Λογοτεχνία) μέσα από την υπενθύμιση του  θεσμικού πλαισίου και την παράθεση παραδειγμάτων διδακτικής προσέγγισης, αλλά και αξιολόγησης του μαθήματος. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα ΓΕΛ Ν. Δωδεκανήσου (ημερήσια και εσπερινά) το μάθημα της Ιστορίας σε διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: «Ανάγνωση Ιστορικών Πηγών: Προτάσεις προσέγγισης και ανάλυσης ιστορικών πηγών στο Γενικό Λύκειο». Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας WEBEX meetings, ώρες 12.15 – 14.30. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ (ημερήσια και εσπερινά) των Δωδεκανήσων για επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Σχεδιασμός διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων – Παραδείγματα», στις 28/01/2021.  Στην επιμόρφωση, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με λίγα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, ή σε όποιον ενδιαφέρεται για τη μέθοδο συγκρότησης σχεδίου μαθήματος, θα περιγραφούν οι παράμετροι σχεδιασμού της διδασκαλίας μέσω τριών αναλυτικών παραδειγμάτων (αρχαία από μετάφραση και ιστορία γυμνασίου, γλώσσα – λογοτεχνία ΓΕΛ). Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ (ημερήσια και εσπερινά) των Δωδεκανήσων για επιμορφωτική συνάντηση σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ86 – Πληροφορικής, κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, με θέμα: «Αξιοποίηση εργαλείων WEBEX για ενεργοποίηση συνεργατικών πρακτικών στα φιλολογικά μαθήματα»,  στις 25/01/2021. Στο σεμινάριο θα περιγραφεί η λειτουργία των βασικών εργαλείων της πλατφόρμας WEBEX (διαμοιρασμός εγγράφων, βίντεο, δημιουργία ομάδων, λειτουργία White board, ανέβασμα εργασιών, polling κ.ά.) που ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης μέσα από ένα διδακτικό παράδειγμα.  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ02 – Φιλολόγων που διδάσκουν στα Γυμνάσια (ημερήσια και εσπερινά) των Δωδεκανήσων για επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Καλές πρακτικές για κινητοποίηση ενδιαφέροντος και ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία – Ζητήματα αξιολόγησης – Προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις» στις 15/01/2021 και στις 18/01/2021Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 • Επιμορφωτική δράση, χρονικής διάρκειας 8-22 Δεκεμβρίου 2020, με θέμα: «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου» με αντικείμενο την υλοποίηση επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 στην αποτελεσματική αξιοποίηση των αρχών του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Το σχέδιο της επιμόρφωσης, η πρόσκληση και οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ