(Χωρίς τίτλο)

Διεύθυνση σχολείου : Ζευγολατιό Κορινθίας Τ.Κ. 20001 Τηλ. 1ου Νηπιαγωγείου : 27410 55372 Τηλ. 2ου Νηπιαγωγείου: 27410 54914 FAX: 27410 55372 mail@1nip-zevgol.kor.sch.gr mail@2nip-zevgol.kor.sch.gr