Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μέσα από το βιβλίο του Ιουλίου Βέρν  «Ο γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες» ακολουθήσαμε τον Φιλέα Φόγκ στο ταξίδι του μαθαίνοντας κράτη, χώρες, λαούς, έθιμα, μέσα μεταφοράς, διαφορά ώρας, αλλαγή μέρα-νύχτας. Τα παιδιά έφτιαξαν τις βαλίτσες τους και τα…