28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ομαδικές εργασίες με φύλλα δάφνης φτιαγμένα από πράσινο χαρτί.