Εβδομάδες προσαρμογής!!

Οι πρώτες εβδομάδες κύλισαν όμορφα, καθώς οι μικροί μας πρωταγωνιστές ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση μάσκας απο την περσινή χρονιά, γεγονός πολύ σημαντικό για την ομαλή προσαρμογή τους.

Κύριο μέλημα των πρώτων εβδομάδων, είναι η ξενάγηση των παιδιών στον χώρο του σχολείου και η γνωριμία τους με τις τάξεις τους, τις γωνιές της τάξης, τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.

Σειρά πήρανε τα παιχνίδια γνωριμίας, τα οποία συνετέλεσαν για να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους, να νιώσουν μέρος του συνόλου και κατ’ επέκταση συναισθηματική ασφάλεια ώστε να εκφραστούν ελεύθερα εν καιρώ.

Posted by: Christina Kounnama