Βασικός προγραμματισμός ρομπότ. Φωτόδεντρο.

Αυτή την εβδομάδα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ασχοληθήκαμε με την πασχαλίτσα

και εξοικειωθήκαμε με τις βασικές εντολές προγραμματισμού ενός ρομπότ-πασχαλίτσα.

Στόχος του μαθησιακού αυτού αντικειμένου είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές εντολές προγραμματισμού (όπως είναι οι εντολές κατεύθυνσης και προσανατολισμού, εκτέλεσης, παύσης, διακοπής και διαγραφής εντολών, καθώς και διαγραφής ίχνους). Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν χαρακτήρα ρομπότ, να επιλέξουν δάπεδο από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές και να λύσουν αντίστοιχα προβλήματα.

Βασικός προγραμματισμός ρομπότ (μαθησιακό αντικείμενο από το Φωτόδεντρο).

Αφήστε μια απάντηση