Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Απο την σχολική χρονιά 2021-2022 εφαρμόζονται πλέον στα  στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος  του Νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Το πλαίσιο προγραμμάτων Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για αυτήν την χρονιά ήταν κοινά σε όλα τα τμήματα .Υλοποιήθηκαν απο τους 4 θεματικούς κύκλους τα εργαστήρια όπως προβλέπεται.Το χρονοπρογραμματισμό αλλα και την θεματική των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια όλης της χρονιάς μπορείτε να τα δείτε εδώ