ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Παράταση εγγραφων:Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν απο 1-28 Μαρτίου 2022 σύμφωνα με παράταση που δόυθηκε.Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.Την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο/προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του,σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://proti-eggrafi.services.gov.gr.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία , μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ:Οι γονείς/κηδεμόνες κατα την είσοδό τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία»Πρώτη Εγγραφή» αυθεντικοποιούνται με την χρήση κωδικών taxisnet.
  2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(http://proti-eggrafi.services.gov.gr) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.
  3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Κατα την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης του.Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά: α)τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετκό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ,μισθωτήριο συμβόλαιο,ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο απο το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας. γ)τα στοιχεία άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια σχολική μονάδα δ)εαν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο Τμήμα πρόωρης Υποδοχής ε)τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων κατα την προσέλευση και αποχώρηση.

Ενας μαθητής/τρια μπορεί να εγγραφεί στο 1)Υποχρεωτικό Πρόγραμμα με ώρα προσέλευσης 8.15-8.30 και αποχώρηση 13.00

2)Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα με ώρα προσέλευσης 8.15-8.30 και αποχώρηση στις 16.00

3)Στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής που έχουν δικαίωμα μόνο οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο με ώρα προσέλευσης 7.45-8.00

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μετά την υποβολή της αίτησης η Προισταμένη 1)ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης και είτε αποδέχεται την αίτηση είτε την επιστρέφει στον γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης με τις απαραίτητες οδηγίες προς τον γονέα.

Επισημαίνεται οτι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί ματα το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

2)επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο γονέα/κηδεμόνα τον οποίο ενημερώνει για προγραμματισμένο ραντεβού στο οποίο ο γονέας καλείται να προσκομίσει και να συμπληρώσει στο σχολείο

1)Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή και το τμήμα πρόωρης υποδοχής.

2)Ατομικό Δελτίο Μαθητή το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του άρθρου και μπορεί να εκτυπώσει ο γονέας και το οποίο συμπληρώνεται απο Παιδίατρο

3)Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή το οποίο ο γονέας/κηδεμόνας επιδεικνύει

4)Γνωμάτευση απο ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ, εφ’όσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται οτι η γνωμάτευση αυτη δεν αποτελεί προυπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο,διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ

 Για την εγγραφή στο Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα Δδεν απαιτείται πέραν των παραπάνω κανένα αλλο δικαιολογητικο.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την επαναγγραφή των προνηπίων στο Α’έτος φοίτησης του Νηπιαγωγείου , θα χρειαστεί η συμπλήρωση δυο αιτήσεων που οι γονείς/ κηδεμόνες θα παραλάβουν στην έναρξη των εγγραφών απο το σχολείο .

Για την εγγραφή των Νηπίων στο Δημοτικό , οι γονείς/κηδεμόνες θα παραλάβουν την βεβαίωση φοίτησης απο το Νηπιαγωγείο που θα χρειαστεί να παραδώσουν στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας που θα εγγράψουν τα παιδιά τους.

 

Εδω μπορείτε να δείτε τα γεωγραφικά Όρια της Σχολικής Μονάδας .

Εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή που πρέπει να συμπληρωθεί απο παιδίατρο.