Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων, τα παιδιά του 2ου ολοήμερου τμήματος υλοπόιησαν σχετική δράση και δημιούργησαν ομαδική εργασία προηγήθηκε συζήτηση και ενημέρωση των παιδιών.

 

 

20220204 135123