Εγγραφές σχολικού έτους 2024-25

Διαφάνεια1

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2020. Σας επισημαίνουμε ότι η φοίτηση των προνηπίων είναι υποχρεωτική.

Η αίτηση εγγραφής των μαθητών/τριών γίνεται από τους γονείς ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση :   https://protieggrafi.services.gov.gr

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ουν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει/ουν και θα χρειαστεί να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή θα επικοινωνήσουμε με τους ενδιαφερόμενους γονείς  ώστε να ορίσουμε ημέρα και ώρα προσέλευσης στο νηπιαγωγείο. Κατά την επίσκεψη στο σχολείο θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (χορηγείται από το νηπιαγωγείο και το συμπληρώνει ο παιδίατρος)
  • Βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Αίτηση εγγραφής για το ολοήμερο τμήμα, το τμήμα πρόωρης υποδοχής εφόσον έχει επιλεχθεί η φοίτηση στο ολοήμερο τμήμα (χορηγείται από το νηπιαγωγείο)
  • Βεβαίωση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σε περιπτώσεις γονέων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η  Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας για το αν  επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο τμήμα και στην Πρόωρη Υποδοχή.

 

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας!!

 

Ώρες επικοινωνίας :  12:15 – 13:30 μ.μ.

Τρόποι επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 2732022890

Email:  mail@2nip-molaon.lak.sch.gr