Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη: Αναγνώστου Αγγελική

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ολοήμερου: Νικολαΐδου Δήμητρα

Αγγλική γλώσσα (ΠΕ 06): Σοφού Μαρία