Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023Λήψη αρχείου

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023Λήψη αρχείου

2ο Νηπιαγωγείο Ν.Λαμψάκου – Τα χεράκια δεν χτυπάνε…τα χεράκια αγαπάνε!!!

Συλλογικός Προγραμματισμός –  Σχέδιο Δράσης: «Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σεβασμού της διαφορετικότητας»

Στόχοι: Να προτείνουν τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, να προβληματιστούν σε καταστάσεις διαφωνιών, να παρατηρήσουν, να πουν απόψεις και να συζητήσουν δίνοντας εναλλακτικές ιδέες για το πώς μπορεί να επιλυθεί μία διαφωνία.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, επεξεργαστήκαμε στην τάξη το βιβλίο με τίτλο: «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕ ΧΤΥΠΑΝΕ …ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΓΑΠΑΝΕ». Τα παιδιά έφτιαξαν τους παλαμο-ήρωες του βιβλίου, τους πλαστικοποιήσαμε και έπαιξαν με αυτούς στο κουκλοθέατρο. Τέλος έβαψαν, έκοψαν και κόλλησαν παλαμίτσες, φτιάχνοντας έτσι ένα ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΛΑΖ, στο οποίο έδωσαν τον τίτλο του βιβλίου που επεξεργαστήκαμε: «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕ ΧΤΥΠΑΝΕ …ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΓΑΠΑΝΕ»:

1 50 2 38 3 41 4 46 5 37 6 32 7 28 8 25 9 24 10 5 11 29 12 6 13 29 14 26 15 4 16 22 17 3 18 4 19 2 20 17 21 14 22 3 23 16