2ο Νηπιαγωγείο Ν.Λαμψάκου – Οι τρεις Ιεράρχες!!!

Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται οι τρεις Άγιοι και Θεολόγοι της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστεως, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός.                                                

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ):

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιρρύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν, θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν καί τόν θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν˙ αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

 Απόδοση:

Αυτά τα τρία φωτεινά αστέρια που παίρνουν λάμψη από τον Θεό, αυτούς που φώτισαν την οικουμένη με τη θεϊκή διδασκαλία, αυτά τα ποτάμια της σοφίας, που ξεδίψασαν όλη την πλάση με τη γνώση του Θεού, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον ξακουστό Ιωάννη που τα λόγια του ήταν χρυσάφι, όλοι εμείς που θαυμάζουμε τη σοφία τους, ας μαζευτούμε να τους τιμήσουμε με ύμνους, γιατί αυτοί πάντοτε παρακαλούν τον Θεό για μας.

Αφού μιλήσαμε στο Νηπιαγωγείο μας για τους Τρεις Ιεράρχες, τα παιδιά έφτιαξαν τρισδιάστατη κατασκευή με τους τρεις Πατέρες της Εκκλησίας.

 

1 53 2 42 3 45 4 49

2ο Νηπιαγωγείο Ν.Λαμψάκου – Οι Τρεις Ιεράρχες !!!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Αύριο 30 Ιανουαρίου, γιορτάζουν οι ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ,  τρεις άγιοι και Θεολόγοι της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος!!!

Γι’ αυτό κι εμείς φτιάξαμε στο Νηπιαγωγείο μας, ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ των τριών Αγίων!!!

Χρόνια πολλά και φωτισμένα!!!