2ο Νηπιαγωγείο Ν. Λαμψάκου – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :

Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία- Πρόληψη

Σχέδιο Δράσης: “Εγώ κι οι συμμαθητές/τριές μου”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12