2ο Νηπιαγωγείο Ν.Λαμψάκου – Καλή Σχολική Χρονιά !!!

Κατόπιν οδηγιών που λάβαμε, σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς από 8 έως 17/9/2021, μπορούν να παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία, 6 δωρεάν self tests για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ο έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.