2ο Νηπιαγωγείο Ν.Λαμψάκου – Άσκηση Ετοιμότητας για περίπτωση Σεισμού

Στο σχολείο μας, αφού μιλήσαμε με τα παιδιά για τον σεισμό, πραγματοποιήσαμε  ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ για περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ με παιγνιώδη τρόπο, χωρίς όμως να χάνεται κάτι από της σπουδαιότητα της άσκησης!!!

Τα παιδιά μας ανταποκρίθηκαν άψογα στα παραγγέλματα-οδηγίες, που τους δίνονταν κατά την έναρξη και τη λήξη της άσκησης ετοιμότητας!!!

Μπορείτε να τα καμαρώσετε στις φωτογραφίες που ακολουθούν…