ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: κ. Χρυσούλα Ζιώγα

 

1ο Πρωϊνό τμήμα   Νηπιαγωγός: κ. Παναγιώτα Μπέζα
2ο Πρωινό τμήμα Νηπιαγωγός: κ. Χρυσούλα Ζιώγα

Απογευματινό τμήμα: Νηπιαγωγός: κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου

Αγγλικά: κ. Κουτλάκη Παναγιώτα ΠΕΟ6

 

Προσωπικό Καθαριότητας

κ. Βασιλική Μπαγιώκη