Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: κ. Χρυσούλα Ζιώγα

 

1ο Πρωϊνό τμήμα   Νηπιαγωγός: κ. Παναγιώτα Μπέζα

2ο Πρωινό τμήμα Νηπιαγωγός: κ. Χρυσούλα Ζιώγα

Απογευματινό τμήμα: Νηπιαγωγός: κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου

Προσωπικό Καθαριότητας

κ. Βασιλική Μπαγιώκη