ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- EU Code Week

CODE WEEK

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

 9-24 Οκτωβρίου 2021

Στο ψηφιακό περιβάλλον της εποχής μας που όλα εξελίσσονται ταχύτατα, η συγγραφή κώδικα συμβάλλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα το νέο περιβάλλον, να αναπτύξουμε νέες ψηφιακές δεξιότητες και να ανακαλύψουμε νέες καινοτόμες ιδέες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού      , μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να φέρει την κωδικοποίηση και την ψηφιακή γνώση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. Για τη σημασία του προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της:  “Η εκμάθηση προγραμματισμού ενισχύει τη δημιουργικότητα, διδάσκει στους ανθρώπους να συνεργάζονται πέρα από τα φυσικά και γεωγραφικά όρια αλλά και να επικοινωνούν σε μια παγκόσμια γλώσσα. Αποδεικνύει ότι η τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.” Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα https://codeweek.eu/     .

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού το νηπιαγωγείο μας έφτιαξε τον δικό του κώδικα,

«έσπασε» τους κώδικες άλλων σχολείων, βραβεύτηκε για την δράση του   και συνεχίζουμε