Αιτήσεις εισαγωγής στην Α΄ τάξη σχ. έτους 2022-2023 στα Πειραματικά σχολείαΛήψη αρχείου

Αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω καιρικών συνθηκών 9-3-2022

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και της χιονόπτωσης που εκδηλώνεται, σύμφωνα με ενημέρωση των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Ζίτσας, Κόνιτσας και Μετσόβου, οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα 9 Μαρτίου 2022.

Για τους υπόλοιπους Δήμους αναμένεται σχετική ενημέρωση.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ιωαννίνων

Δημήτριος Β. Ντούτσης

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Εγγραφές Μαθητών στα Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23Λήψη αρχείου

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Φέτος εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.Λήψη αρχείου

Χωροταξική κατανομή για τις εγγραφές στο 2ο  και 6ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Το 2ο και 6ο Νηπιαγωγεία Ιωαννίνων θεωρούνται συστεγαζόμενα.

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α 109). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς:

֎ Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Μπαλάνου έως τη Βαλαωρίτου)

֎ Βαλαωρίτου (ζυγοί αριθμοί)

֎  Πουκεβίλ

֎  Καραϊσκάκη

֎  Πλατεία Γεωργίου Σταύρου

֎    Παύλου Μελά

֎ Φιλικής Εταιρείας (μονοί αριθμοί)

 ֎  Γ. Παπανδρέου (από τη συμβολή με Φιλικής Εταιρείας έως τη συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους και η Παραλίμνια περιοχή)

֎  Παπαθεμιστοκλέους (ζυγοί αριθμοί)

֎  Μαυρογιάννη από αρχή έως τη συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους)

֎  Ζαγορίου

Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού για το 2ο ΝΓ Ιωαννίνων και το 6ο ΝΓ Ιωαννίνων, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία(παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

που χρειάζεται να προσκομίσετε στο σχολείο πλέον της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

1.Αίτηση που θα παραλάβετε από το νηπιαγωγείο

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Το κατεβάζετε από εδώ, το εκτυπώνετε και το συμπληρώνει ο Παιδίατρος)

3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

4.Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για τη δική σας διευκόλυνση σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης         

   Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται από τους γονείς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄ τάξη Δημοτικού (δίνεται από το Δημοτικό σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ)
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (τελευταίου τριμήνου). Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Διευθυντές
 3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)(Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο γιατρό μετά την ιατρική επίσκεψη και ισχύει για τρία χρόνια)
 5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο)

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω εγκύκλιο:Λήψη αρχείου

«Διαδικασία-επαναφοίτησης-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2022-23»Λήψη αρχείου

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)Λήψη αρχείου

«Διάθεση self-tests για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία»

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του υπουργείου Παιδείαςοι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 11 Φεβρουαρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2022.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων πέντε (5) δωρεάν Self θα διατίθενται από τα φαρμακεία από την Τετάρτη 02/02/2022 έως και την Τρίτη 08/02/2022 σε όλους τους μαθητές και στους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς !!!!H λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 05/02/2022 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 07/02/2022 και ώρα 8:00. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ"

Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας και λήξης όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκώνΛήψη αρχείου

Διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία από 19-01-22

720 246756 bb73b2b5bc a0224a279f9eab8f

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 24 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,
 • ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς,
 • βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,
 • η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19,
 • οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι πραγματοποιούν δυο ράπιντ τεστ την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.

H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες.

Πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων από 10 Ιανουαρίου 2022

Εικόνες Πρωτοχρονιάς 2022 – Εικόνες Νέου Έτους – Καλή Χρονιά!!!

Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων είναι καίριας σημασίας: 

Πρώτα από όλα για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο – τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ειδικών, το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων επικαιροποιείται, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας φάσης της πανδημίας και στα χαρακτηριστικά της μετάδοσης της μετάλλαξης Όμικρον. Οι αλλαγές στο πρωτόκολλο στοχεύουν στην ενίσχυση και γενίκευση των ελέγχων.

Επιγραμματικά, προβλέπονται τρεις βασικές αλλαγές:

 1. Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο ενισχυμένος έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη του σχολείου και στοχεύει στον περιορισμό της διασποράς του ιού, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα σελφ τεστ με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους ράπιντ τεστ.
 2. Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.
 3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων σελφ τεστ, δηλαδή συνολικά τρία σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται και κατά την αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1, από εφημερεύοντα φαρμακεία.

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr , από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και όμορφες κατασκευές από τους μικρούς μας μαθητές!!!

Κάρτες Με Ευχές Χριστουγέννων | Merry christmas gif, Christmas gif, Christmas wreaths

 

Χριστουγεννιάτικες Εικόνες με κίνηση

 

 Κάντε κλικ στους αριθμούς της Χριστουγεννιάτικης Διαδραστικής μας αφίσας για να διασκεδάσετε…

 

 

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων