Με λένε …..

Αυτές τις μέρες στο Νηπιαγωγείο κάνουμε παιχνίδια και δραστηριότητες για να μάθουμε το όνομά μας.

Γράφουμε το αρχικό μας  και βλέπουμε  πόσα παιδάκια μέσα στην τάξη έχουν το ίδιο αρχικό.

Βρίσκουμε λέξεις που αρχίζουν από το αρχικό μας γράμμα  και τις ζωγραφίζουμε.

Ζωγραφίζουμε  με διάφορες τεχνικές το αρχικά μας γράμματα.

2 2 3 4 2 5 2 1 3 1ΑΡ 2ΑΡ

Γράφουμε το όνομά μας , το αρχικό μας ,μετράμε πόσα γράμματα έχει το όνομά μας και γράφουμε τον αριθμό .

1 2 3 4

Το όνομά μας έγινε κάμπια

1 2 3