Εργαστήρια δεξιοτητων-Ζω καλύτερα, Έυ Ζην (Ψυχική Υγεία και Συναισθηματική υγεία – πρόληψη)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων ασχοληθήκαμε με την ψυχική  και συναισθηματική υγεία. Τίτλος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι: “Οι φίλοι μας τα συναισθήματα“. Στο παρακάτω padlet μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά την υλοποίηση του εργαστηρίου.

Ζω Καλύτερα ευ ζην