Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το έτος 2022-2023Λήψη αρχείου