Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμές μεγάλου κινδύνου.(Οδυσσέας Ελύτης)Αν και πέρασε η γιορτή της μητέρας εμείς μιλήσαμε γι αυτήν και τα παιδιά έφτιαξαν κάρτες και της χαρίσανε τα δώρα που τις έφτιαξαν!

17170107917511717010791763 1717010791776