4ο Εργαστήριο δεξιοτήτων: Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία και διαπραγματευόμαστε το θέμα της ανακύκλωσης!!

Τα παιδιά αφού γνώρισαν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τη σημασία της ανακύκλωσης έφτιαξαν ατομικές και ομαδικές εργασίες!

1717011028540     εικόνα Viber 2024 05 17 12 28 43 459

Στη συνέχεια με τη βοήθεια της beebot έμαθαν να προγραμματίζουν την μελισσούλα/ρομπότ και να κατευθύνεται προς τα ανακυκλώσιμα υλικά ή προς τον σωστό κάδο ανακύκλωσηε ανάλογα με το υλικό που κάθε φορά η εκπαιδευτικός δείχνει.

εικόνα Viber 2024 05 21 14 32 30 530 εικόνα Viber 2024 05 21 14 32 31 849 εικόνα Viber 2024 05 30 09 19 36 261 εικόνα Viber 2024 05 30 09 19 36 293