ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Στο 2ο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-21 θα λειτουργήσουν 3 τμήματα. Το τμήμα ένταξης για φέτος είναι σε αναστολή.
Υπεύθυνες τμημάτων
1ο πρωινό τμήμα: Γεωργίου Παναγιώτα
2ο πρωινό τμήμα: Μαρία Καραθανάση
ολοήμερο: Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Προϊσταμένη)