ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Στο 2ο νηπιαγωγείο λειτουργούν 3 τμήματα και το μοναδικό τμήμα ένταξης στην Επαρχία Ελασσόνας..
Υπεύθυνες τμημάτων
1ο πρωινό τμήμα: Ευαγγελία Παπαδοπούλου
2ο πρωινό τμήμα: Μαρία Καραθανάση
ολοήμερο: Παναγιώτα Γεωργίου
Τμήμα ένταξης :Αλκμήνη Λαχανά
Σε ότι αφορά τη λειτουργία του Τ.Ε γίνεται συνεκπαίδευση με το 1ο τμήμα.