ο Γαΐτης και τα ανθρωπάκια του στο Πολυτεχνείο

Μέσα από τον πίνακα ζωγραφικής   «σύνθεση ¨  του  ζωγράφου  ΓαΪτη  , τα  παιδιά  έρχονται  σε  επαφή  με την τέχνη

παρατηρούν , στοχάζονται  και δημιουργούν  τα δικά τους  έργα τέχνης .

Αρχικά  παρατηρήσαμε`τον πίνακα , εντοπίσαμε  ομοιότητες  και διαφορές ( ίδιο – διαφορετικό ) στα  ανθρωπάκια. Τα παιδιά είπαν : < έχουν  ίδια καπέλα  και

 » Διαβάστε περισσότερα