Άσκηση Σεισμού

Σήμερα πραγματοποιήσαμε την πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες ασκήσεις σεισμού που έχουμε οργανώσει.

Τα παιδάκια μας αν και πρώτη φορά τα πήγαν πολύ καλά κάποια μόνο φοβήθηκαν. Τα μικράκια μας…

Στην αρχή διερευνήσαμε τις γνώσεις των παιδιών.

Σεισμός είναι…