Είμαστε διαφορετικοί , ναι !! Έχουμε όμως τα ίδια δικαιώματα!

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών , όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες , προϋποθέτει κατάλληλη πληροφόρηση και ανάπτυξη βιωματικών διαθεματικών δραστηριοτήτων . Επιλέξαμε να διαβάσουμε το παραμύθι » Ο τρυφερούλης μικροφτερούλης » . το οποίο μας μεταφέρει με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα συναισθήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μικρό ξωτικό , εξαιτίας των κινητικών του δυσκολιών .Την απογοήτευση διαδέχεται το πείσμα και η δύναμη της θέλησης , η οποία πηγάζει από την αγάπη και τη στήρηξη της οικογένειάς του και της καλής του δασκάλας.Βιώνει την απόρριψη από τους συνομήλικους του , γιατί δεν γνωρίζουν αρκετά γι αυτόν . στην πορεία όμως αυτό αλλάζει.
Αναρτήσαμε στην τάξη έναν πίνακα με το αλφάβητο της νοηματικής και μάθαμε να λέμε στη νοηματική τις λέξεις : μαμά , μπαμπάς , παιδί κ.α

Ακολούθησε το παιχνίδι ¨ βοηθώ τον άνθρωπο με πρόβλημα όρασης » , με στόχο την ανάπτυξη συναισθημάτων αποδοχής και κατανοήσης .Τα παιδιά σε ζευγάρια βρέθηκαν και στις δύο θέσεις και μοιράστηκαν τις σκέψεις και τα

συναισθήματά τους

 

!IMG_1442IMG_1444

IMG_1441