Διαφορετικοί και ίσοι

Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με την ύπαρξη του διαφορετικού  και την προσπάθεια κατανόησης και κατ΄ επέκταση αποδοχής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  του, μιλήσαμε για  τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.Διαπιστώσαμε ότι […]

Είμαστε διαφορετικοί , ναι !! Έχουμε  όμως τα ίδια δικαιώματα!

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών , όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες , προϋποθέτει κατάλληλη πληροφόρηση και ανάπτυξη βιωματικών διαθεματικών δραστηριοτήτων . Επιλέξαμε να διαβάσουμε το παραμύθι » Ο τρυφερούλης […]