Μου αρέσει / Δεν μου αρέσει

Συζητήσαμε με τα παιδιά για πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Παρατηρήσαμε πως με μερικούς φίλους έχουμε τα ίδα γούστα με άλλους όχι.

Ποια εποχή μας αρέσει, ποια αρέσει στους περισσότερους και ποια στους λιγότερους

019 (8) » Διαβάστε περισσότερα

Χαρά – Λύπη

Με τα παιδιά μιλήσαμε για τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα τα νιώθουμε είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η ζήλια η αηδία ό φόβος και τόσα άλλα.

Μπορούμε να αντιληφθούμε πως νιώθει κάποιος αν τον δούμε, τον ακούσουμε και αν τον ρωτήσουμε.

Και το σπουδαιότερο ΟΛΑ τα συναισθήματα είναι καλά ναι και ο θυμός!!! Οι

 » Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες Ίδιο/Διαφορετικό

Αυτά είναι κάποια διαφορετικά αντικείμενα που βρήκαμε στην τάξη

012 (2)

αν τα κοιτάξουμε όμως καλύτερα θα βρούμε πως έχουν κάτι κοινό, κάτι ίδιο και να λοιπόν 

014 (2) » Διαβάστε περισσότερα