Ο χρόνος του Γενάρη

Παροιμίες και ονόματα του Γενάρη 0 02 05 a2b4564a28ebacdf3edd370050b47e33889d47d48fb2e794acb80c4d3d71ded8 5bd1a1b6ce4ccb56

Γράφω την λέξη Ιανουάριος και ζωγραφίζω πως πέρασα την πρώτη ημέρα του χρόνου 0 02 05 a6f67eea423d3e0b7be92af91c7327666739cd5df8ca6c9fc0bdcda97c5a8b65 de36a7ff0bb29c61 0 02 05 d8f2d4a36f3ff09967b5ddada2e32b7ec0f4cce68ec90767f2e500e9d971f0aa 71b64c0a7d192d5d

Ακροστιχίδα του νέου μήνα

 

0 02 05 64ec4c8d5e895b4491d5a3690e53784f52171d144db58bc1b76c1fa3e9fd89da 4338b95c31a1aacf

Και φυσικά Γενάρης χωρίς χιονανθρώπους γίνεται;

 

0 02 05 c47837c74e91f873f1a31d490f892dc54288df1bc94350dbbc2168fdaeb9c7ab 98dff51f3d294f4