Βραβευση του Σχολείου μας!!!!!

-15-638 sybosio

 

Με κριτήριο την αδιάλειπτη παρουσία μας στο πρόγραμμα, την εφαρμογή και πίστη στις αξίες του αειφόρου σχολείου η Επιστημονική ομάδα του «Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου» και το συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αποφάσισε να μας απονείμει τη σημαία του Αειφόρου Σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση