25η Μαρτίου

Διαβάσαμε την ιστορία (Ειρήνη του Αριστοφάνη)

9789600400342_0

Συζητήσαμε για τις έννοιες ειρήνη- πόλεμος.

Επειτα είδαμε κάποιες εικόνες από την επανάσταση του 1821 και μιλήσαμε για το τι είναι ο ήρωας.  ImageHandler

Γνωρίσαμε μερικούς μέσω εποπτικού υλικού και έπειτα ζωγραφίσαμε αυτόν που μας άρεσε πιο πολύ κάνοντάς τον καδράκι.

022  027

έννοιες (μεγάλο- μεσαίο- μικρό) με την ελληνική σημαία και με τους φίλους μας

015 (2)  017 (2)

 

ποιος μπορεί να συναρμολογήσει το παζλ τσαρούχι πιο γρήγορα

019 (2)