Είσοδος Φωτογράφων στα σχολεία

images

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ1/468/8-5-1997

οι φωτογράφοι δεν γίνονται δεκτοί σε ώρες λειτουργίας του σχολείου για την άσκηση του επαγγελματός τους. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μπορούν να καλούν με δική τους ευθύνη και εκτός διδακτικού ωραρίου και με την προυπόθεση πως θα τηρούνται οι σχετικές οικονομικές διατάξεις.

Επισημαίνεται πως οι Δ/ντες και το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχουν καμία ανάμειξη στην παραπάνω διαδικασία.

Διαβάστε εδώ

http://www.seepeaa.gr/displayITM1.asp?ITMID=169

Αφήστε μια απάντηση