Ομαδική Εργασία

Θα φτιάξουμε έναν ανθόκηπο γεμάτο έντομα, σαν αυτόν του σχολείου και όλοι βοηθάμε!

001 - Αντίγραφο χωματάκι, 004 - Αντίγραφο ουρανός,

 002 - Αντίγραφοχορταράκι, 003 - Αντίγραφο λουλουδάκια και εντομάκια

αύριο η συνέχεια….

σχεδόν έτοιμο

016

Αφήστε μια απάντηση