«Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022»

BEEBOT

Τη φετινή χρονιά εισήχθησαν Νέες θεματικές στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

ergastiria

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και προσαρμόζεται ανά ηλικία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου που εστάλη στα σχολεία μας, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχεδιάζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων.
Σας παρουσιάζουμε τις δράσεις μας που αφορούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Πατήστε το σύνδεσμο .

https://anyflip.com/ccdkq/zrlt/

ή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022

Οι νηπιαγωγοί