ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EDUPASS

https://blogs.sch.gr/2nipalmyrmag/files/2021/10/2021-10-31_EduPass_Οδηγίες-για-κηδεμόνες_str.pdfΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS-SCHOOL ΑΝΟΙΞΕ
ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Δήλωση self test μαθητών/τριών δημοσίων σχολικών μονάδων – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19
Δήλωση μαθητών/τριών που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει ή έχουν πρόσφατο PCR/Rapid test
Δήλωση εκπαιδευτικών/μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ.
  • Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ(ΦΕΚ 4960Β/26-10-2021/ φύλλο 64795 ) για την Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19(για μαθητές/τριες δημόσιων( edupass.gov.gr) και ιδιωτικών σχολείων(self-testing.gov.gr))
    «…Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται…»
    ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ