ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

edupass
Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021
από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλωθεί -για τελευταία φορά- στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.