Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2333023106

Φαξ: 2333023106

Ταχ. Διεύθυνση: Οικονομοπούλου 5, 59300, Αλεξάνδρεια

E-mail: mail@2nip-alexandr.ima.sch.gr

 

Εγγραφές – Όρια του Σχολείου: