φωτογραφικό υλικό από Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο Αγ Μηνά, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021-(περιορισμένη πρόσβαση)