φωτο 21-22

<div class=”padlet-embed” style=”border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-radius:2px;box-sizing:border-box;overflow:hidden;position:relative;width:480px;height:352px;max-width:100%”><iframe src=”https://padlet.com/padlets/flgv0b64r39lmway/embeds/preview_embed” style=”width:100%;height:100%;display:block;padding:0;margin:0″ frameborder=”0″></iframe></div>