Παιχνίδι ερωτήσεων για το Νεχώρι

https://wheelofnames.com/959-936

 

Βρισκόμαστε στο τέλος του εργαστηρίου δεξιοτήτων για το Νεχώρι, το χωριό που βρίσκεται το σχολείο μας.

 

Παίζουμε και μαθάινουμε, μαθαίνουμε και παίζουμε και ξανά πάλι.