Συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών μας στο διαγωνισμό της UNICEF

όλοι σχολέιο

Μέσα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα “Τα δικαιώματα του παιδιού”, τα παιδιά του σχολείου κατασκεύασαν αφίσα σε σχέση με το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση.

Το έργο ήταν τόσο ωραίο που αποφασίσαμε να συμμετέχει σε διαγωνισμό…..Περιμένουμε τα αποτελέσματα.